top of page

Canaday (Carthino x Nabab de Reve x Zevenster)

Age / Leeftijd: 6 years / jaar

Sex / Geslacht: gelding / ruin

Hight / Hoogte: 176

Color / Kleur: chestnut / vos

Description / Beschrijving:

Nice big horse with great movement and in a jumping shows a lot of power end technique. Is still very young.

een mooi groot paard met zeer veel beweging en toont bij springen zeer veel vermogen en techniek. Is nu nog zeer jeugdig.

Recent Photos

our friends

Newest Members

bottom of page